Short Story

Doneer nu en kickstart de gezamenlijke ontwikkeling van Groot West Sint Joris!

Eén van de mooiste gebieden op Curaçao is West Groot Sint Joris. Het is er rustig wonen, er is veel ruimte voor landbouw en toerisme en sport. Nu al! Daarnaast is er nog veel potentieel te ontwikkelen. In gezamenlijkheid. Om zeker te zijn van betaalbaar voedsel in de toekomst. Om fijn en veilig te blijven wonen en te recreëren. Om de aanwezige natuur te behouden en te herstellen.

Dit potentieel verdient een gedragen en afgestemd ontwikkelingsplan. Om daartoe te komen organiseren we een kick-starter van 15 tot 17 mei (VERPLAATST naar najaar 2023, zie hiervoor ook deze brief opgesteld door Vanessa Toré (MEO) in goed overleg met Caroline Manuel (VVRP) en Gabriel Murray (GMN)). De kick-starter betrekt lokale bewoners, ondernemers, specialisten en stakeholders bij een planningsproces. Zo leidt de kick-starter een volgende fase in, waarin we, met inzet van lokale expertise, actiegericht mede invulling geven aan de Ruimtelijke Ontwikkelstrategie.

Kickstarter West Groot Sint Joris

by Team OceansX

 • 30.000,00

  Funding Goal
 • 0,00

  Funds Raised
 • 0

  Days to go
 • Target Date

  Campaign End Method
Raised Percent :
0%
This campaign has been invalid or not started yet.
Amsterdam, Netherlands

Team OceansX

3 Campaigns | 0 Loved campaigns

https://oceansx.nl/

See full bio

Campaign Story

Bisiña: bo opinion tambe ta konta!

Buurman: Uw mening telt ook!

Eén van de mooiste gebieden op Curaçao is West Groot Sint Joris. Het is er rustig wonen, er is veel ruimte voor landbouw en toerisme en sport. Nu al! Daarnaast is er nog veel potentieel te ontwikkelen. In gezamenlijkheid. Om zeker te zijn van betaalbaar voedsel in de toekomst. Om fijn en veilig te blijven wonen en te recreëren. Om de aanwezige natuur te behouden en te herstellen.

Wat gaan we doen? (Kick-starter is verplaatst naar het najaar van 2023)

Dit potentieel verdient een gedragen en afgestemd ontwikkelingsplan. Om daartoe te komen organiseren we een kick-starter van 15 tot 17 mei (VERPLAATST naar najaar 2023, zie hiervoor ook deze brief opgesteld door Vanessa Toré (MEO) in goed overleg met Caroline Manuel (VVRP) en Gabriel Murray (GMN)). De kick-starter betrekt lokale bewoners, ondernemers, specialisten en stakeholders bij een planningsproces. Zo leidt de kick-starter een volgende fase in, waarin we, met inzet van lokale expertise, actiegericht mede invulling geven aan de Ruimtelijke Ontwikkelstrategie.

Waarom nu?

Xploration Coastline Curaçao biedt een kans om hier met hernieuwde energie aan te beginnen. Vanaf medio 2024 levert een drijvende installatie 1 miljoen liter irrigatiewater. Alles met behulp van schone energie. Specifiek tijdens de droge perioden ondersteunt dit  (startende) lokale landbouwondernemers. Deze kans vraagt om een geïntegreerd ontwikkelplan van het gebied. Om de verschillende  proposities (inclusief randvoorwaardelijke investeringen) voor alle bewoners, ondernemers en stakeholders in kaart te brengen. En daar  gecoördineerd mee aan de slag te gaan. Een plan waarin iedereen zich gehoord voelt en er voor iedereen een plek is. Nu en in de toekomst.

Om dit evenement mogelijk te maken zijn we op zoek naar donoren, zoals u!

Uw donatie

We zoeken donateurs die affiniteit hebben met het gebied rond West Groot Sint Joris en de duurzame ambities van Curaçao op het gebied van toerisme, energietransitie en voedselzekerheid. Uw financiële bijdrage zorgt ervoor dat:

● Aandacht gevestigd wordt op de inclusieve ontwikkeling van West Groot Sint Joris;
● Een blauwdruk ontstaat om landbouwontwikkeling projecten te integreren in de Ruimtelijke (Economische) Ontwikkelstrategie van Curaçao;
● Bewoners, lokale ondernemers en (semi-)overheid gecoördineerd met elkaar in beweging komen om tijdig tot een toekomstbestendig ontwikkelplan voor West Groot Sint Joris te komen;

Lokaal verwachten we de gehele gemeenschap intensief te betrekken. Landelijk worden ontwikkelingen rondom Xploration Coastline Curaçao opgenomen in de communicatie boodschappen van de overheid. Daarnaast wordt tijdens de evenementen en activiteiten
actief gecommuniceerd in lokale kranten, op de radio, billboards en social media. Ook wordt er een aftermovie gemaakt.

Regionaal wordt communicatie afgestemd op inter-eilandelijke kennis- en innovatie fora. Zo kijken UNICEF en UN FAO mee om van elkaar te leren en ervaringen te delen. Wereldwijd wordt de voortgang van Xploration Coastline Curaçao gerapporteerd op de UN water actieagenda. Als sponsor wordt u, afhankelijk van uw maatwerk sponsorpakket, meegenomen in deze communicatie en zichtbaarheid. Maak uw interesse als donateur kenbaar.

Indien u geïnteresseerd bent in een donatie, dan maken we graag een afspraak voor een persoonlijke toelichting. Stuur hiervoor een mail naar: info@oceansx.nl.

Doneer nu en kickstart de gezamenlijke ontwikkeling van Groot West Sint Joris!

Organisatie kick-starter – Bisiña: bo opinion tambe ta konta!

OceansX, als sociale onderneming, maakt zich hard voor maatschappelijke uitdagingen. OceansX, vertegenwoordigd door Berend van de Kraats, heeft het initiatief genomen om iedereen bij elkaar te roepen. OceansX is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De coördinatie en voorbereidingen voor de kick-starter in mei wordt mede mogelijk gemaakt door een team van lokale bewoners, specialisten en ondernemers van Curaçao. Ook zijn vertegenwoordigers van de Universiteit van Curaçao en Aqualectra betrokken.

https://oceansx.nl/xploration-coastline/ | info@oceansx.nl | +31 (0) 620547758

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kickstarter West Groot Sint Joris”

Your email address will not be published. Required fields are marked *